ASSOCIATION

协会介绍

监事会

重庆市拍卖行业协会第五届监事会(3 名)

 

重庆中财拍卖有限公司             申  

重庆风正拍卖有限公司             刘拥军

重庆新益拍卖有限公司             陈永翔

关注公众号

关注的微信公众号获取更多新资讯

扫一扫关注公众号